Høring - Oppvekstplan Hustadvika kommune 2022-2032

Hustadvika kommunestyre vedtok den 2. april 2020 (PS 20/2020), at det skulle utarbeides en ny helhetlig plan for oppvekstområdet. Formannskapet vedtok den 26. november 2020 (PS 62/2020) oppstart av planarbeid i Hustadvika kommune - plan for oppvekst og plan for helse og velferd, jf. vedtatt kommunal planstrategi 2020-2023 – Hustadvika kommune.

Hovedutvalget oppvekst, kultur og kunnskap i Hustadvika kommune vedtok i møtet den 25. april 2022 (PS 10/2022):

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap legger Oppvekstplanen Hustadvika 2022- 2032 ut til offentlig høring. Høringsperioden er fra 27.04.22 til 18.05.22.

 

Høringsfrist: 18. mai 2022

 

Send inn dine innspill:

Høringsuttalelse kan sendes til kommunen på følgende måter:

- Elektronisk skjema:

  Send innspill

- E-post: postmottak@hustadvika.kommune.no innen 18.05.2022

 

Høringsdokument: