Høring - Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Hva mener du om inntektene og utgiftene til kommunen? Følg budsjettprosessen og si meninga di til de folkevalgte. Høringsfrist: onsdag 7. desember 2022. 

Før jul hvert år vedtar kommunestyret budsjettet for det neste året og økonomiplanen for de neste fire årene. Økonomiplanen viser de langsiktige strategiene som kommunen skal arbeide etter.

Behandling og forslag til budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026

8. november presenterte kommunedirektøren for formannskapet sin skisse til budsjett for 2023 og økonomiplan for årene 2023-2026. Godt og vel 943 millioner foreslås til tjenester og samfunnsutvikling i kommunen i 2023 i kommunedirektørens forslag. 

Formannskapet behandlet saken i sitt møte 15. november. Formannskapet kom med sin innstilling i møtet om hva de mener kommunestyret bør vedta i saken om budsjett og økonomiplan. Innstillingen ligger ute til offentlig høring før budsjettet blir endelig vedtatt av kommunestyret 8. desember. Formannskapets vedtak er lagt inn i budsjettdokumentet under «Politisk behandling».

Vær obs på at formannskapets forslag til endringer i budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 ikke er innarbeidet i dokumentet eller i saksfremstillingen. Dette vil bli gjort etter endelig vedtak i kommunestyret 8. desember.Budsjettdokument: Handlings- og økonomiplan


I dette dokumentet finner du protokoll fra behandling i formannskapet 15.11.2022 under «Politisk behandling». Øvrig innhold tilsvarer kommunedirektørens skisse til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026.


Ta del i budsjettprosessen

Lurer du på hvordan du kan påvirke? Du kan ta kontakt med de folkevalgte, og du kan komme med høringsinnspill. 

Flere råd om hvordan påvirke finner du her

Her ser du når de folkevalgte organene behandler budsjett og økonomiplan:

  • Formannskapet: 8. november og 15. november

  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 16. november

  • Eldrerådet: 22. november

  • Ungdomsrådet 22. november

  • Kommunestyret: 8. desember


Send innspill før endelig behandling i kommunestyret 

Du kan sende inn en høringsuttalelse til og med onsdag 7. desember 2022. 

Send innspill

 

Endelig behandling av budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan vil bli endelig behandlet og vedtatt i kommunestyret 8. desember. 
 
 

Høringsuttalelser

Innkomne høringsinnspill vil fortløpende legges ut her: