Hjerneuken markeres 21.-27. november

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og er en av de hyppigste årsakene til død og funksjonshemming.  Tidlig behandling vil bidra til at sjansene for et heldig utfall er til stede, men mange vil likevel måtte leve med følgetilstander.

Gjennomsnittsalderen blant de som får hjerneslag er over 70 år, men det er flere unge i skole- og yrkesaktiv alder som får hjerneslag.

Vet vi hva vi skal se etter vil mulighetene for behandling i tide øke betraktelig!

Hjerneslag - Klikk for stort bildeHjerneslag