Helse- og velferdsplan i Hustadvika fram mot 2034

Kommunestyret i Hustadvika vedtok helse- og velferdsplanen for perioden 2022-2034 i kommunestyremøte 23.06.2022.

Planen skal være et styrende dokument for aktivitet og tjenester innen helse og velferd i Hustadvika de neste årene. Planen vil være et verktøy både for det daglige og langsiktige arbeidet i tjenestene, og er et konkret verktøy der vi ser sammenhenger isteden for enkeltsaker. 

Alle innbyggere i kommunen vil i løpet av livet komme i kontakt med en eller flere tjenester innen helse, sosial- og omsorgstjenestene. Planen sier noe om hva innbyggerne kan forvente seg av tjenestene i kommunen, og i hvilken retning og med hvilket fokus tjenesten bør utvikles i framtiden. Særlig viktig er brukermedvirkning på system- og individnivå, og det skal legges til rette for at innbyggerne våre opplever størst mulig grad av mestring i egne liv.  

Planen skal revideres hvert fjerde år, det vil si i hver kommunestyreperiode.  

Her kan du lese planen:

Helse- og velferdsplan 2022-2034 Hustadvika kommune (PDF, 3 MB)