Har du vært i utlandet i sommer?

Hustadvika kommune gikk tidligere ut med oppfordring om at alle som har vært i utlandet skal teste seg ved hjemkomst. Dette rådet går vi bort fra da vi ønsker å følge nasjonale retningslinjer. 

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt, og oversikten blir oppdatert jevnlig på Folkehelseinstiuttet sine nettsider.

Dette gjør du om du ikke føler deg frisk:

  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
  • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri. 

Ta kontakt på tlf: 901 66 380 for avtale om testing. Telefonen er åpen alle hverdager mellom klokka 9.00-12.30 og 13.30-15.00. 

Koronapandemien er fortsatt en trussel for samfunnet, selv om vi så langt har lite smitte i vår kommune. Det er viktig at vi fortsetter det gode arbeidet og tar forhåndsregler.