Har du vannmåler?

Eide kommune og Fræna kommune slår seg sammen til Hustadvika kommune fra 01.01.2020. 

Har du vannmåler og bor i Fræna kommune vil du ikke få avlesningskort i år. Forbruket ditt for 2019 blir satt til det samme som for 2018.

Neste avlesning skjer ved utgangen av 2020. Avregning for faktisk forbruk for 2019 og 2020 skjer på faktura for 1. termin 2021.