Full fres ved Hustad barne- og ungdomsskole denne uka

Ved Hustad barne- og ungdomsskole har det vært masse aktivitet denne uka. 

Sykkeldag:


Mellomtrinnet hadde sykkeldag på tirsdag, da var alle elevene i 5., 6. og 7. klasse ute på tur.

Ungt entreprenørskap:


Ungdomstrinnet hadde besøk av Ungt Entreprenørskap, som er en ideell organisasjon som samarbeider med skolene og næringslivet for å utvikle barn og unges kreativitet og skaperglede. De ønsker å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv. For elevene på ungdomstrinnet har de tilbud om jobbskygging, refleksjonsprogram om økonomi og karrierevalg og de har tilbud om et program der elevene kan få etablere og drive en elevbedrift.

Verdensdagen for psykisk helse:


Verdensdagen for psykisk helse ble markert ved skolen onsdag 30.09.2020.

Strandrydding:


Hele skolen har ryddet langs strendene denne uka. RIR har satt en kontainer ved skolen som elevene fyller opp med alt søppel de finner.

Tema HAVET:


Hele skolen har jobbet med HAVET som tverrfaglig tema i en periode på 6 uker. Havet har vært tema i mange av fagene. Rekved er benyttet i kunst og håndverk, sammensatte tekster med havet som tema er skrevet, historiske båtforlis som Roktaforliset er formidlet og hendelsen i 2019 med Viking Sky har vi igjen snakket om. I kunst og håndverk ble det laget fisker av papptallerkener, og flotte tegninger og maleri ble skapt. Mange sanger om havet ble sunget og ute var det natursti med tema fra havet. Bærekraft mål nr 14; liv i havet er et av temaene. Strandryddedagen er også gjennomført og for en av klassene stod fiskesuppe på menyen. SFO arbeider med å lage akvarium. Vi er i oppstarten av en spennende måte å arbeide tverrfaglig på, slik fagfornyelsen legger opp til.

 

Alle aktivitetene har foregått i koronavennlige omgivelser. Det har vært en flott og aktiv uke for elevene ved skolen før de nå tar høstferie.