Folkehelseprofilen til Hustadvika kommune 2024

Folkehelseprofilene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den i kommuner og bydeler. 

Eldres helse er årets utvalgte tema 

Hvert år presenterer folkehelseprofilene et utvalgt tema. Årets tema er eldres helse. Det er forventet en markant økning i antallet eldre de neste årene. Både i alderen 65 til 79 år, og de over 80 år.  

Aldri for sent! 

– Det er mulig å påvirke helse og funksjon gjennom hele livsløpet, også i eldre år. Å legge til rette for helsefremmende levevaner gjennom hele livet er viktig for en god alderdom. Det er for eksempel anslått at så mye som 40 prosent av alle tilfeller av demens kunne vært unngått hvis man hadde forebygget faktorer som høyt blodtrykk, fedme og diabetes, og unngått røyking og høyt alkoholkonsum, sier Bjørn Heine Strand, aldringsforsker ved Folkehelseinstituttet.  

Her er Hustadvikas folkehelseprofil for 2024 (PDF, 2 MB)