Flere kan ha rett til bostøtte!

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte.

Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. 

Inntekter og boutgifter avgjør om du har rett til bostøtte

Bostøtte beregnes med utgangspunkt i hvor mye husstanden (du og de du eventuelt bor sammen med) har i inntekt og boutgifter. Følgende begrensninger gjelder:

  • Du har ikke rett til bostøtte hvis husstandens samlede bruttoinntekt er høyere enn den øvre inntektsgrensen som gjelder.
  • Du får ikke bostøtte for den delen av boutgiftene dine som er høyere enn grensene (boutgiftstakene) som er satt i regelverket.

Det er den samlede bruttoinntekten til alle i husstanden som brukes som grunnlag for beregning av bostøtte. 
På Husbanken.no kan du sjekke hvilke øvre inntektsgrenser som gjelder der du bor

På den samme siden kan du også bruke en bostøttekalkulator til å beregne hvor mye du kan ha rett til å få i bostøtte. 

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. i hver måned.

Pengene utbetales ca. den 20. måneden etter. Hvis du får innvilget bostøtte, overføres søknaden automatisk til måneden etter, slik at du slipper å søke på nytt.

Du kan søke om bostøtte elektronisk via husbanken.no.
Husbanken henter inntektsopplysningene dine automatisk fra Skatteetaten. Boutgiftene må du selv oppgi og dokumentere, for eksempel med kopi av husleiekontrakten.

Bostøtteskjema

Kontaktinformasjon

Siw Marika Johansen
Bostøtte, ledsagerbevis, parkeringsbevis, TT-ordningen, salg- og skjenkebevillinger
E-post
Mobil 901 07 999

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen