Feil på faktura for kommunale avgifter på mange landbrukseiendommer

Ved fakturering av  kommunale eiendomsgebyr 1. kvartal 2020, var det en del kunder som fikk feil faktura.

De fleste feilene var knyttet til beregning av areal og vanngebyr på landbrukseiendommer. Dette er rettet opp ved at feil faktura er kreditert, og ny korrekt faktura er sendt ut. En del kunder har i den sammenheng betalt inn for mye. De som har betalt inn for mye, vil få dette tilbakebetalt i uke 21 eller 22.