Feil på faktura for kommunale avgifter på mange landbrukseiendommer

Ny vann og avløpsforskrift er vedtatt for Hustadvika kommune.

I forskriften står det at vannforbruk skal beregnes ut fra areal  og ikke dyretall slik som tidligere. I den forbindelse  har det skjedd en feil ved beregning av areal på en del landbrukseiendommer. Det viser seg at bygninger uten innlagt vann også er tatt med i arealberegningene.

I beregningene ser vi at arealet på alle bygninger med samme gnr/bnr har blitt slått sammen på enkelte eiendommer. Der det er feil, vil vi kreditere utsendt faktura. Ny korrekt faktura vil bli sendt ut. Dette er en manuell jobb, og vi rekker trolig ikke alle før forfall. Om du vet at din faktura er feil, trenger du ikke betale denne. Eventuelt for mye innbetalt vil bli refundert.

Beregningene viser også at alle bygninger som er registrert for husdyr og som står oppført uten innlagt vann eller har privat vann er med i beregningene.

Dette er også feil som blir rettet på sammen måte.

Vi anbefaler å montere vannmåler i driftsbygninger slik at man betaler etter forbruk

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Mobil 482 12 371
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Mobil 992 89 234