Endringer i kollektivtilbudet i Hustadvika kommune fra 23. august

Fra 23. august blir det bedre bussforbindelse mellom Eide og Elnesvågen og flere avganger mellom Eide og Molde, inkludert et kveldstilbud.

Samkjøring av linje 532 og linje 510 og ny linje 512 Averøy-Eide-Elnesvågen

I nytt ruteopplegg blir det meste av parallellkjøringen på strekningen Sylte-Molde tatt bort for å få til flere avganger totalt. Dette, i tillegg til flere avganger mellom Elnesvågen og Eide med ny busslinje 512, gir innbyggerne i Hustadvika et forbedret kollektivtilbud. 

Skole- og pendlerrutene går direkte som før

Skole -og pendlerrutene på linje 510 er uendret, og vil som før kjøre direkterute mellom Eide/Kårvåg og Molde. Nye avganger mellom Elnesvågen og Eide vil gi bedre mulighet for hjemreise fra Hustadvika videregående skole ved tidlig skoleslutt.

Direktebusser:

  • 07.25, 15.10 og 16.00 fra Molde til Kårvåg 
  • 08.15 og 10.00 fra Molde til Eide 
  • 06.45, 08.50 og 14.20 fra Kårvåg til Molde 
  • 06.15 fra Vevang til Molde 
  • 07.20 og 14.05 fra Eide til Molde  

Utsatt avgang ved skoleslutt:

Avgang fra Molde er utsatt fra kl. 15.00 til 15.10. Dette er gjort for at elever ved Molde vgs skal nå bussen uten å måtte gå tidlig fra undervisningen. 

Knutepunkt ved Sylte skule

Busslomma ved Sylte skule blir knutepunktet der bussene til og fra Molde, Eide og Elnesvågen møtes. Bussene til og fra Eide vil bli tilpasset linje 532. Når det ikke er direktebuss fra Eide, blir det bussbytte ved Sylte skule. Det blir kort ventetid, og passasjerer til/fra Eide vil kunne sitte inne i bussen til korresponderende buss kommer. 

Tilbudet til Atlanterhavsvegen og Kårvåg

Sammenliknet med dagens rutetilbud vil det bli færre avganger som kjører til Kårvåg, på grunn av lave passasjertall. FRAM vil se på muligheten for å sette opp ei egen sommerrute til Atlanterhavsvegen.