Endring i telefontider på rådhuset

Servicetorget har telefontid fra kl. kl. 09:00 - 15:00.
Mellom kl. 11:30 - 12:00 er telefonen stengt.

Plan og byggesak tar imot besøk og telefoner fra kl. 12.00 - 16:00

 

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00