Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har evaluert Viking-Sky hendelsen

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var lederdepartement under hendelsen, og har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å evaluere håndteringen av hendelsen. Evalueringen omfatter hele redningsaksjonen, inkludert maritim innsats og helikopterredning, evakuering av personer fra skipet og mottak og håndtering av dem på land.

Du finner hele evalueringsrapporten ved å klikke på denne lenken.

Kontaktinformasjon

Jan Morten Dale
Kommunalsjef helse og velferd
E-post
Telefon 90 75 60 18