Dialogmøte- hvordan kan vi sammen bidra til å styrke arbeidet med barn og unges deltakelse på fritiden?

Klikk for stort bilde 

Hustadvika kommune ønsker å invitere til ALLEMED-dugnad. 

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid, der de får oppleve mestring og tilhørighet til et fellesskap (Barnekonvensjonen).

Fritidserklæringen som ble signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner, bygger på FN's konvensjon om barns rett til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner.

Andelen barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt er økende i Norge. Slik er det også for enkelte familier i vår kommune.

Hustadvika kommune har fått hjelp til å styrke arbeidet med Fritidserklæringen her hos oss. Vi vil derfor invitere politikere, ansatte, frivillige og næringslivet til en tverrfaglig dugnad der vi sammen bruker dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

 ALLEMED er et gratis verktøy utviklet for å øke bevisstheten om fattigdom og utenforskap blant barn og unge, og for å sikre inkluderende arbeid for å få alle med. Les mer på: www.allemed.no

Dato og tidspunkt: torsdag 12.11.20 kl. 17.00-20.00

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset (Tingplassen 1, Elnesvågen)

Påmeldingsfrist: fredag 30.10.20

Påmelding til: ellenmarie.krakeli@hustadvika.kommune.no

Maks antall deltakere: 24

Kontaktperson: Ellen Marie Krakeli, mobil: 97984232

Dersom det er stor interesse for deltakelse, vil vi vurdere å flytte møtet til et sted der det er plass til flere. På grunn av korona-restriksjoner må alle deltakere være forhåndspåmeldt.