Det blir ikke sendt faktura på SFO i desember 2019, det kommer dobbelt krav i januar 2020

Pga overgangen til nye system i forbindelse med sammenslåing til ny kommune blir det ikke sendt ut faktura på SFO i desember 2019. Desember blir tatt med på fakturaen som sendes ut i januar 2020.