Brukerundersøkelser i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune gjennomfører i disse dager brukerundersøkelser innen ulike tjenesteområder. Mange av dere som mottar tjenester eller er pårørende for tjenestemottakere vil motta e-post eller brev i posten med påloggingsinformasjon til nettsiden bedre.kommune.no

Vi arbeider stadig med å forbedre tjenestene våre og ønsker å vite hvordan du opplever kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr. 

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at dere som blir kontaktet kan gi oss tilbakemeldinger. Disse vil være verdifulle for oss slik at vi kan tilpasse våre tilbud til det beste for brukerne. 

Kontaktinformasjon

Sverre Hovland
Rådgiver
E-post
Telefon 481 24 312