9. juni - hva er viktig for deg? - dagen 2020

 

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet må være med oss hele tiden, derfor er markeringen av "Hva er viktig for deg?"-dagen en nyttig påminnelse. Å stille dette spørsmålet må være naturlig å gjøre hver eneste dag i møte med pasienter og brukere. Det handler om å se hele mennesket - ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene. 

Denne dagen har blitt markert de siste årene både i Eide og i Elnesvågen. Det blir ingen markering i sentrum i år siden vi ikke vil samle for mange mennesker på ett sted. Men alle enhetene innen helse og omsorg markerer dagen på ulike måter hos seg. 

Samarbeid for å skape bedre tjenester

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke samarbeider KS og Folkehelseinstituttet om læringsnettverk der forbedringsteam fra kommuner og sykehus møtes for å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Siden 2014 har over 160 norske kommuner og sykehusene de samarbeider med deltatt i forbedringsarbeidet. 

I årene som kommer må helsetjenestene jobbe mer helsefremmende, involvere pasientene, pårørende og nettverket i mye større grad enn det som er gjort tidligere. Ett av målene for arbeidet i Gode pasientforløp er derfor at pasienten eller brukeren skal oppleve å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp.

Vi må jobbe med verdier og holdninger som styrer handlingene våre. Spørsmålet hva er viktig for deg? åpner opp for en ny type dialog med pasienter og deres pårørende.

Spør, lytt og gjennomfør

Det er pasienten eller brukeren som definerer hva som er viktig. Helsepersonellet er hjelpere, og det er flere ting å ta hensyn til enn bare sykdommen. Funksjonsnivå, sosiale forhold og ikke minst pasientens ønsker og mål er viktige elementer.

Tid er en suksessfaktor. Den eneste måten å forstå andres verden på, det er ved å lytte. Du må spørre flere ganger, for svaret kan endre seg underveis i pasientforløpet. Du må forberede pasienten på at spørsmålet kommer. Ikke alle har et svar klart første gang de blir stilt spørsmålet.

Å stille spørsmålet Hva er viktig for deg? må ikke bli et punkt som kan krysses av i en sjekkliste. Om ikke spørsmålet følges opp med handlinger, kan det virke mot sin hensikt. Retningsendringen fra Hva feiler det deg? til Hva er viktig for deg? er derfor også en kulturendring.