29.04.21: Russefeiringa er utsatt til 1. juni

For andre år på rad står pandemien i veien for oppstart av russefeiringa natt til første mai. For russen i Molde og Hustadvika utsettes oppstarten til 1. juni – under forutsetning av at smittesituasjonen er under kontroll i kommunene. 

Representanter fra Molde og Hustadvika kommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal politidistrikt har i dag hatt møte med russestyrene ved Molde videregående, Romsdal videregående og Fræna videregående skole. Rektorene ved de tre skolene deltok også.

– På grunn av smittevernet og det pågående smitteutbruddet så anmoder vi sterkt om at russefeiringa utsettes. Det uttalte kommuneoverlegene Cato Innerdal og Petter Aaberg Holen i henholdsvis Molde og Hustadvika kommune. De advarte spesielt mot festing nå til helga.

Ungdommene i Molde og Hustadvika har de siste dagene vært hardt rammet av smitte- og karantenetilfeller.
– Dersom vi ikke får smittesituasjonen under kontroll, kan det bli nødvendig å innføre strengere lokale tiltak.  Derfor er det ekstra viktig at russen utsetter russefeiringa, og er nøye med å følge smittevernreglene i tiden framover, uttalte Innerdal.


Russefeiring og eksamen

Datoen for når russefeiringa kunne starte var sentralt tema på møtet. Rektorene ved de tre skolene argumenterte for å utsette russefeiringa til etter eksamen, altså rundt 15. juni.

– Får vi et smitteutbrudd under russefeiringa, så kan vi risikere at mange elever blir hindret fra å avlegge eksamen dersom de må i ventekarantene, karantene eller isolasjon, sa rektor Ivar Rød ved Romsdal videregående skole. Uten avlagt eksamen må elevene vente ett år får de kan starte på høyere utdanning. De øvrige rektorene støttet forslaget.

– Folk har lyst til å ha russetid fra 1. til 25. juni, uttalte Matilde Dahle på vegne av russestyret ved Molde videregående skole. Hun viste til at mange starter i sommerjobber eller i forsvaret mot slutten av juni, og at russetida blir veldig kort dersom den blir utsatt til 15. juni.

Russen fikk gjennomslag for å ha 1. juni som foreløpig oppstartsdato, men kommunene, politiet og russen møtes igjen rundt 20. mai for å vurdere situasjonen på nytt.
 

Roser ungdommen

-Gjennom utbruddet vi har stått i har vi opplevd at ungdommen er lagspillere. De har vært ærlige om hvor de har vært og hvem som har vært deres nærkontakter. Takket være slik ærlighet har vi truffet godt i smittesporingen og fått satt mange i ventekarantene og karantene, uttalte kommuneoverlegen i Hustadvika. Han var opptatt av at kommune, politi og russen må jobbe godt sammen i tiden framover for å legge til rette for ei trygg russefeiring.
Klikk for stort bilde 

Kos dere i helga, men følg smittevernreglene!

Russestyrene la vekt på at de ikke har noen myndighet over russen, og at mange kommer til å markere natt til første mai.
-Kos dere i helga, men unngå festing og følg smittevernreglene, sa Eirik Valved fra politiet. Russen er underlagt de samme reglene som alle andre. Innendørs kan maksimalt 10 personer være samlet og utendørs er grensa på 20 personer.

-Vær helst utendørs, hold en meters avstand, vær nøye med hygienen og hold deg hjemme dersom du er syk, oppfordret Innerdal. Han ba også russen om å laste ned smittestopp-appen. Det kan lette smittesporinga dersom det blir et utbrudd.

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal (92 62 12 46)
Kommuneoverlege i Hustadvika, Petter A. Holen (97 58 15 02)
Eirik Valved i Politiet (91 12 38 17)
Rektor ved Romsdal videregående skole, Ivar Rød (99 09 01 08)
Rektor ved Fræna voderegående skole, Arne Tjelle (954 19 337)

(Teksten er hentet fra Molde kommune sin hjemmeside)