Norges kvinne- og familieforbund, avd. Vevang

Aktivt arbeid i lokalmiljøet, bygging av gode miljøer for alle i området.
Kontaktperson:
Randi Slatlem
Adresse Kontakt Kategori
Norges kvinne- og familieforbund, avd. Vevang
Telefon: 951 19 310
Aktiviteter