Eide Revy

Har årlig revy på Eidshallen, er i hovedsak aktiv første kvartal av året - Moro og sosial.
Kontaktperson:
Bente Feltstykke
Adresse Kontakt Kategori
Eide Revy
Telefon: 974 08 182
Aktiviteter