Tornes småbåthavn

Gjestehavna er i dag 90 meter lang. Det er en dybde på 4,5 meter ved store deler av anlegget. En av fem uker er en del av havna reservert til redningsbåten, og dette området er skiltet.

Gjestehavna er tilrettelagt med mulig tilgang til bad og dusj i klubbhuset.
20 gjesteplasser

Kontaktperson:
Svein Egil Havnes
Adresse Kontakt Kategori
Tornes småbåthavn
Telefon: 900 37 661
E-post: post@tsbf.no
Aktiviteter