Lag og organisasjoner

Navn Hjemmeside Postadresse
B-Tween Ingen hjemmeside 6440 Elnesvågen
Bud Søndagsskole Ingen hjemmeside 6430 Bud
Eide Bedehus Ingen hjemmeside
Lørdagsklubb Jendem/Julsund Ingen hjemmeside 6409 Molde
Sprell levende småbarnstreff Ingen hjemmeside 6440 Elnesvågen
Sylte og Malme søndagsskole Ingen hjemmeside 6440 Elnesvågen
Sylteosen barneforening Ingen hjemmeside 6440 Elnesvågen
T2T - Fræna pinsemenighet Hjemmeside 6440 Elnesvågen
Valle søndagsskole Ingen hjemmeside 6408 Aureosen
Vassenden søndagsskole Ingen hjemmeside 6444 Farstad