Politisk møte - Hovedutvalg helse, sosial og omsorg 18. oktober

onsdag 18. oktober 2023, 13.00 - 16.00

Informasjon

Møtepapir

Møteinnkalling blir publisert omtrent ti dager før møtet.

Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 


Her finner dere møtepapirene etter hvert som de blir lagt ut 


Mer informasjon om politiske møter med mer finner du her

Sted

Formannskapssalen, Hustadvika rådhus.
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender