Dialogmøte om hvordan vi sammen kan bidra til å styrke arbeidet med barn og unges deltakelse på fritiden.

torsdag 12. november 2020, 17.00 - 20.00

Informasjon

Hustadvika kommune inviterer til et dialogmøte om hvordan vi sammen kan bidra til å styrke arbeidet med barn og unges deltakelse på fritiden.

Bakgrunnen for dette er «Fritidserklæringen» som bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter. I fritidserklæringen er regjering, KS og en rekke frivillige organisasjoner enige om følgende:

1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.

2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

 

Hustadvika kommune ønsker å jobbe videre med målsetningene i Fritidserklæringen lokalt. En rekke idrettslag, fritidsklubber og  frivillige- og ideelle organisasjoner i Hustadvika kommune arbeider allerede fantastisk godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. Potensialet for å få til en enda bredere deltakelse er derfor god i vår kommune.

Kommunen ønsker gjennom dette dialogmøtet at vi kan bli enda bedre kjent med hverandres ressurser og tilbud, samt få opp ideer til hvordan man kan få til en mer målrettet innsats sammen. Kanskje kan vi gjennom dialogmøtet få en større innsikt i hva som er lokale utfordringer og behov, og få ideer til hvordan man skal gå videre for sammen å løse disse både på kort og lang sikt.  I og med at Hustadvika kommune er i oppstartsfasen av en rekke kommunale planer kan forslagene og målsetningene vi kommer opp med i dette møtet, være viktige innspill til kommunens plan- og strategiarbeid.

For mer informasjon se vedlagt invitasjon og www.allemed.no

Dato og tidspunkt: torsdag 12.11.20 kl. 17.00-20.00
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset (Tingplassen 1, Elnesvågen)
Påmeldingsfrist: fredag 30.10.20
Påmelding til: ellenmarie.krakeli@hustadvika.kommune.no
Maks antall deltakere: 24
Kontaktperson: Ellen Marie Krakeli, mobil: 97984232

 

Sted

Kommunestyresalen, Hustadvika rådhus
 

Kontakt

Hustadvika kommune
 

Ellen Marie Krakeli
Legg til hendelsen i din kalender