Politisk møte - Formannskapet 19. november

torsdag 19. november 2020, 13.00 - 16.00

Informasjon

Møtepapir

  • Møteinnkalling blir publisert omtrent ti dager før møtet.
  • Møteprotokoll blir publisert etter at den har blitt godkjent. 

 
 

Her finner dere møtepapirene etter hvert som de blir lagt ut 

Sted

Formannskapssalen, Hustadvika rådhus.
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender