Ansattoversikt


Arkivtjenesten

Ansatte i avdelingen Arkivtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivtjenesten 992 89 214
Arkivleder 948 49 322
Post og arkiv 900 59 109

Avlastning

Ansatte i avdelingen Avlastning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Familiens Hus 957 09 726

Barnehage - Bud barnehage

Ansatte i avdelingen Bud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Bud barnehage 71 26 32 35 913 36 192

Barnehage - Dalelia barnehage

Ansatte i avdelingen Dalelia barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Dalelia barnehage 71 26 63 50

Barnehage - Eide barnehage

Ansatte i avdelingen Eide barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
919 17 965
970 15 505
919 17 413
919 17 414
415 79 860
Enhetsleder Eide barnehage 71 29 68 06 415 45 512

Barnehage - Hauglia barnehage

Ansatte i avdelingen Hauglia barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Hauglia barnehage 400 16 130

Barnehage - Haugtussa barnehage

Ansatte i avdelingen Haugtussa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Haugtussa barnehage 71 26 24 44

Barnehage - Hustad barnehage

Ansatte i avdelingen Hustad barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hustad barnehage 71 26 32 35

Barnehage - Jendem barnehage

Ansatte i avdelingen Jendem barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Jendem barnehage 71 26 03 70

Barnehage - Krohnstad Montesorri friluftsbarnehage Skaret

Ansatte i avdelingen Krohnstad Montesorri friluftsbarnehage Skaret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Krohnstad Montessori barnehage 402 47 421

Barnehage - Lyngen barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Lyngen barnehage 975 23 921

Barnehage - Lyngstad barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngstad barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 82 855
948 85 605
Enhetsleder Lyngstad barnehage 984 54 649

Barnehage - Svanviken barnehage

Ansatte i avdelingen Svanviken barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
993 63 966
919 18 090
908 29 414
919 18 085
Enhetsleder Svanviken barnehage 71 29 64 34

Barnehage - Sylte og Malme barnehage

Ansatte i avdelingen Sylte og Malme barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Sylte og Malme barnehage 71 26 80 80

Barnehage - Tornes barnehage

Ansatte i avdelingen Tornes barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Tornes barnehage 941 61 063

Barnehage - Utsyn barnehage

Ansatte i avdelingen Utsyn barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Utsyn barnehage 71 26 26 09

Barnehage - Vevang barnehage

Ansatte i avdelingen Vevang barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 75 823
975 74 300
Enhetsleder Vevang barnehage 984 54 649

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sikker digital post 907 78 986

Sensitive personopplysninger skal sendes via 
Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156

Akuttberedskap kveld og helg 71 26 81 10
Eksepdisjon 907 78 986
Barnevernkonsulent 910 03 371
Barnevernkonsulent 909 94 134
Barnevernkonsulent 902 47 196
Barnevernkonsulent 909 95 438
Barnevernkonsulent 909 96 364
Leder barnevern 905 42 399
Kontormedarbeider 907 78 986
Barnevernkonsulent 902 84 749
Barnevernkonsulent 906 59 444
Barnevernkonsulent 948 76 224
Barnevernkonsulent 905 66 050
Barnevernkonsulent 958 80 427
Barnevernkonsulent 902 89 428

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 64 76
71 26 28 80
Bibliotekar Hustad fengsel 71 26 30 24
Bibliotekar 71 26 28 80
Bibliotekansatt 71 26 28 80
Biblioteksjef 71 26 28 80 454 71 315

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Haukåsen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Haukåsen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Haukås bofellesskap 958 16 049

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Hestehovvegen 14 og Holalia

Ansatte i avdelingen Hestehovvegen 14 og Holalia
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Holalia og Hestehovvegen 14 bofellesskap 71 26 24 22 990 48 657

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Hestehovvegen 38 og Dalelia bofellesskap

Ansatte i avdelingen Hestehovvegen 38 og Dalelia bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hestehovvegen 38 og Dalelia Bofelleskap 71 26 71 18 916 11 897

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Knausvegen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Knausvegen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Knausvegen bofellesskap 480 28 714

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Mikalmarka bofellesskap

Ansatte i avdelingen Mikalmarka bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 47 885
Enhetsleder Mikalmarka 480 94 429

Brann og feiervesen

Ansatte i avdelingen Brann og feiervesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Branninspektør 996 98 002
Fagarbeider Brann/feier 415 26 177
Fagarbeider Brann/feiing 970 96 012
Feierlærling
Brannsjef 995 32 263
Varabrannsjef 997 02 264

Bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 454 81 314
Rådgiver (Kommunale boliger) 900 33 619
Renholder 1 971 56 776
Ingeniør 477 10 464
Fagleder renhold og vaktmestertjenesten 922 46 460
Enhetsleder bygg og eiendom 901 09 699

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Plan og byggesak 901 64 175
Ingeniør byggesak 418 62 050
Byggesakssjef 418 62 155
Byggesaksbehandler 992 89 241

Dagsenter

Ansatte i avdelingen Dagsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
954 75 056
71 29 91 92

Eiendomsskatt og skatteoppkrever

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt og skatteoppkrever
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatt 481 27 721
Skatteoppkrever 904 15 441

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099
71 26 80 50
466 17 490
Kollektivtransport i fylket 71 28 01 00
70 11 87 00
900 14 142
22 40 00 40
116117
116123
02800
400 61 202
80 08 00 00
71 11 51 55
02800
Hustadvika Næringsforum og prosjektleder Tettstedsprgrammet 900 14 142
466 17 510
Daglig leder i Nordmøre og Romsdal friluftsråd
Svømmeinstruktør 416 05 079
116117
Personvernombud 406 18 600
Daglig leder Bryn IL 993 98 360
Jo Petter  Nerlandsrem
71 29 05 00
482 62 765
32 11 80 00

Eksterne - Tannklinikker

Ansatte i avdelingen Tannklinikker
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Offentlig tannhelsetjeneste 71 28 46 10
71 28 46 60

Ergoterapeut

Ansatte i avdelingen Ergoterapeut
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 481 88 750
Teamleder hverdagsrehabiliteringteamet 476 38 113

Ernæringsfysiolog

Ansatte i avdelingen Ernæringsfysiolog
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klinisk ernæringsfysiolog 901 86 476

Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Familiens Hus 957 09 726

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 917 33 604
Leder Flyktningtjenesten 479 68 981

Folkehelse

Ansatte i avdelingen Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelserådgiver 979 84 232

Forvaltningskontoret

Ansatte i avdelingen Forvaltningskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Jurist Forvaltningskontoret 909 36 547
Leder Forvaltningskontoret 480 66 483
Saksbehandler Forvaltningskontoret 476 74 397
Saksbehandler Transporttjenesten for funksjonshemmede og Parkeringsløyve for forflytningshemmede 909 41 070
Saksbehandler Forvaltningskontoret 477 12 105
Saksbehandler Forvaltningskontoret 480 61 078

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
482 05 618 482 05 617

Setbakken 1

6440 Elnesvågen

Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 618
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 468 85 239

Fysioterapeuter

Ansatte i avdelingen Fysioterapeuter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 481 73 407
Fysioterapeut 971 28 292
Fysioterapeut 913 71 202
Fysioterapeut 950 94 888
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 618
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 468 85 239
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 617
Fysioterapeut 468 48 490

Gnisten dagtilbud

Ansatte i avdelingen Gnisten dagtilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 481 23 922
Psykiatrisk helsefagarbeider 902 89 888
Psykiatrisk helsefagarbeider 475 03 685

Helse og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Helse og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 970 98 670

Helseavdelinga Hustad fengsel

Ansatte i avdelingen Helseavdelinga Hustad fengsel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helseavdelinga Hustad fengsel 71 26 30 18
Helseavdelinga Hustad fengsel 71 26 30 18

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 50
71 26 83 00
Jordmor 977 70 805
Helsesykepleier 993 33 868
Helsesykepleier 469 03 716
Helsesykepleier 971 56 678
Helsesykepleier 469 03 822
71 26 83 00

Åpningstider:

Tirsdag kl. 12:30 - 15:00

Torsdag kl. 09.00 - 11:30

Helsesykepleier og familieterapeut 908 14 354
Jordmor 482 54 714
Helsesykepleier og skolehelsetjenesten 992 89 248
Ledende Helsesykepleier 469 09 190
Helsesykepleier 476 56 087
Klinisk ernæringsfysiolog 901 86 476
Helsesykepleier 469 07 343
Helsesykepleier 476 76 589
Resepsjon helsestasjonen Eide 71 29 91 50
Helsesykepleier, skolehelsetjeneste og flyktninger 992 89 246
Helsesykepleier 970 95 360
Helsesykepleier 941 76 999

Hjelpemiddelforvaltning

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpemiddelforvalter 913 71 203

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 481 82 986
Nestleder hjemmetjenesten 477 59 218
Enhetsleder hjemmetjenesten 918 46 311

HOPP

Ansatte i avdelingen HOPP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder HOPP 469 09 190
HOPP-koordinator i skolen
Klinisk ernæringsfysiolog 901 86 476
HOPP-koordinator barnehage

Hustadvika Frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Hustadvika Frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Frivilligsentralen 908 66 825

Hustadvika opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Hustadvika opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 984 73 517
Teamleder norskseksjonen 400 19 648
971 69 411
Rektor 928 44 596
Logoped 975 31 605
Teamleder spes.pedseksjonen 908 35 970

Hverdagsrehabiliteringsteamet

Ansatte i avdelingen Hverdagsrehabiliteringsteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder hverdagsrehabiliteringsteamet 476 38 113
Sykepleier 468 41 012
Fysioterapeut 902 83 532

Idrettshaller

Ansatte i avdelingen Idrettshaller
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
980 27 111
980 27 111

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 01
IKT-konsulent 915 16 756
IKT-lærling 71 26 81 01
IKT-konsulent 951 47 433
IKT-konsulent 412 26 087
IKT-sjef 410 87 271

Institusjon og omsorgssenter - Auretunet omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Auretunet omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 10 524
Enhetsleder Auretunet omsorgssenter 477 59 218

Institusjon og omsorgssenter - Bøtunet omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Bøtunet omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Bøtunet omsorgssenter 71 26 66 10 934 02 710

Institusjon og omsorgssenter - Eide sykehjem

Ansatte i avdelingen Eide sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 07
916 94 680
994 43 792
Teamleder Slettatunet og demenskoordinator 469 35 650
Enhetsleder Eide sykehjem 970 63 612
Merkantil Eide sykehjem 992 89 251

Institusjon og omsorgssenter - Eidem bofellesskap

Ansatte i avdelingen Eidem bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Eidem bofellesskap 71 26 01 99 958 90 261

Institusjon og omsorgssenter - Farstad omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Farstad omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Farstad omsorgssenter 71 26 30 50 901 73 147
Enhetsleder Farstad omsorgssenter 909 40 061

Institusjon og omsorgssenter - Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Fræna sjukeheim og omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

 

Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

71 26 82 30
Enhetsleder Fræna sjukeheim og omsorgssenter 71 26 82 31 412 14 343

Institusjon og omsorgssenter - Lundhaugen omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Lundhaugen omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Lundhaugen omsorgssenter 71 26 65 30 932 99 296

Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjeverje 71 26 66 70 411 47 857
Kontormedarbeider 71 26 66 70 971 61 875

Kjøkken

Ansatte i avdelingen Kjøkken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 06 579
414 17 985
Hovedkjøkkenet 913 39 111
Farstad 468 19 309
Enhetsleder for kjøkkentjenesten 950 00 737

Komitè 17. mai

Ansatte i avdelingen Komitè 17. mai
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 17.mai komiteen 922 87 766
Leder 17.mai komiteen 476 05 620

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Driftsavdeling 938 72 216
Enhetsleder kommunalteknikk 905 37 038
Konsulent 900 36 053
VA-Ingeniør 475 19 014
Kommunale avgifter 482 12 371

Kommunalteknikk - Driftsavdelingen - Avløp

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avløp 932 24 395
Avløp
Avløp 908 02 463
Avløp 952 32 162

Kommunalteknikk - Driftsavdelingen - Vann

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Vann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vann 932 25 348
Vann 405 18 065
Vann 909 99 418
Vann 971 76 739

Kommunedirektøren sin stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 481 24 312
Arkivleder 948 49 322
Rådgiver 480 66 480
Informasjonsrådgiver 959 61 024
Næringskonsulent 928 38 783

Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 480 52 746
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator 907 56 018
Kommunedirektør Hustadvika kommune 415 12 310
Kommunalsjef samfunnsutvikling og bærekraft 934 93 402

Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 1 975 81 502
Kommuneoverlege 2 71 29 97 20

Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 902 35 651

Krisesenteret

Ansatte i avdelingen Krisesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 25 66 66

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 907 71 912
Kultursjef 922 87 766
Hustadvika Frivilligsentral 481 52 390
Konsulent 980 27 111

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gitar og band 970 99 902
Trekkspill og piano 959 65 166
Messing, korpsdirigent og piano 412 48 541
Enhetsleder Hustadvika kulturskole 482 16 186
Slagverk og piano 943 65 755
Piano, sang og kordirigent 412 98 684
Gitar, bass og band 908 65 486
Fiolin, ukulele og kammerorkester 975 67 986
Dans 452 55 176
Danselærer 452 69 087
Fløyte 452 39 799
Piano 413 29 111
Gitar, ukulele og programmering 902 73 826
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås 924 59 201
Visuelle kunstfag 925 22 157
Visuelle kunstfag 925 22 157

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 991 09 321
Ingeniør 902 95 020
Rådgiver 911 43 224
Landbrukssjef 975 70 799

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 97 20
Resepsjon 71 26 82 00
71 26 82 00

Legevakt

Ansatte i avdelingen Legevakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler lønn 482 54 673
Personalsjef 916 84 940
Saksbehandler lønn 482 84 039
Saksbehandler personal 992 89 239
Saksbehandler lønn 992 89 238

Mestringsenheten

Ansatte i avdelingen Mestringsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom Mestringsenheten 917 36 097
Psykiatrisk sykepleier 970 22 780
Enhetsleder Mestringsenheten 926 84 205
Psykiatrisk sykepleier 906 67 122
Kognitiv terapeut Mestringsenheten 904 75 803
Psykiatrisk aktivitør 913 20 337
Sosionom Mestringsenheten 976 94 688
Spesialsykepleier psykisk helse barn og unge 915 30 765
Kognitiv terapeut Mestringsenheten 905 04 081

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
Leder Nav Fræna-Eide 924 63 657

Oppmåling og geodata

Ansatte i avdelingen Oppmåling og geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør Geodata 908 10 695
Oppmålingsingeniør 907 33 583

Ordfører og varaordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører og varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 926 89 727
Varaordfører Hustadvika 929 94 373

Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud Hustadvika kommune 412 65 037

Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Planlegger 992 89 221
Plan - Mindre reguleringsendringer 418 62 265
Reguleringsplanlegger 418 62 280
Arealplanlegger 418 61 795

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
901 48 337
Politiker H
Politiker Ap 906 05 333
Politiker H 916 06 084
913 74 870
Politiker AP
416 15 217
Politiker SV
Politiker H
Politiker H 911 49 707
Politiker KRF
Politiker V
400 88 749
Politiker KRF
Ordfører SP 926 89 727
Politiker AP
Politiker Sp 476 05 620
Politiker H
918 63 664
Politiker H
Politiker SP 951 63 529
Politiker SV 934 64 616
970 12 218
Politiker SP
994 68 856
943 06 798
Politiker FRP
Politiker Sp 950 00 373
Politiker 907 66 840
Politiker SV
Politiker AP 477 59 300
Politiker KRF
Politiker SP 916 38 999
Politiker SP
Politiker SP
Politiker Frp 950 65 544

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 98 20
908 30 641
Kontormedarbeider PPT 950 19 488
415 72 996
915 27 255
479 05 660
976 65 022
Leder PPT 915 96 888

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Ansatte i avdelingen Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 61 08
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

Allmenn fysioterapi 71 26 51 20
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Prosjektledere

Ansatte i avdelingen Prosjektledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder skole 958 16 408
Prosjektleder bygg og eiendom 406 37 287

RIR

Ansatte i avdelingen RIR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 21 34 50

Besøksadresse:

Årøsetervegen 56
6422 Molde

 

Rådgiver barnehage

Ansatte i avdelingen Rådgiver barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver barnehage 920 33 475

Rådgiver helse og velferd

Ansatte i avdelingen Rådgiver helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver helse og velferd 994 98 867

Rådgiver skole

Ansatte i avdelingen Rådgiver skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 905 52 221

Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelserådgiver 979 84 232
Kommuneplanlegger 900 16 385

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 00
Sekretær ved servicetorget 901 02 130
Bostøtte, ledsagerbevis, salg- og skjenkebevillinger 901 07 999
Leder Servicetorget - Utvalgssekretær oppvekst, kultur og kunnskap, salgs- og skjenkebevillinger 957 39 973
Politisk sekretariat og borgerlige vielser 941 34 202
Startlån 992 89 212

Skole - Bjørnsund leirskole

Ansatte i avdelingen Bjørnsund leirskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Bjørnsund Leirskole 922 54 052

Skole - Bud barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Bud barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 89 10
Merkantil Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 10
Rektor Bud barne og ungdomsskole 71 26 89 20 412 24 861
Inspektør Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 12 908 17 087

Skole - Eide barneskole

Ansatte i avdelingen Eide barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 71 29 97 60
948 37 574
948 45 785
948 49 582
Inspektør 952 82 167
Enhetsleder Eide barneskole 450 60 495

Skole - Eide ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Eide ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 411 26 102
411 26 102
Rektor Eide ungdomsskole 958 41 970
Inspektør 970 12 218

Skole - Fræna Ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Fræna Ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 71 26 87 80
Inspektør 957 43 199
Enhetsleder Fræna ungdomsskole 913 35 488
Kontormedarbeider 902 31 590
Rådgiver 997 46 753

Skole - Haukås skole

Ansatte i avdelingen Haukås skole
Navn Tittel