Ansattoversikt


Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sikker digital post 907 78 986

Sensitive personopplysninger skal sendes via 
Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156