Ansattoversikt


Eiendomsskatt og skatteoppkrever

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt og skatteoppkrever
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteoppkrever 904 15 441