Ansattoversikt


Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099
466 17 490
70 11 87 00
Kollektivtransport i fylket 71 28 01 00
900 14 142
22 40 00 40
116117
116123
02800
400 61 202
80 08 00 00
71 11 51 55
71 26 80 50 902 34 266
02800
Hustadvika Næringsforum og prosjektleder Tettstedsprgrammet 900 14 142
466 17 510
Daglig leder i Nordmøre og Romsdal friluftsråd
Svømmeinstruktør 416 05 079
116117
Personvernombud 406 18 600
Daglig leder Bryn IL 993 98 360
Jo Petter  Nerlandsrem
71 29 05 00
482 62 765
32 11 80 00

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 917 33 604
Leder Flyktningtjenesten 479 68 981

Forvaltningskontoret

Ansatte i avdelingen Forvaltningskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler Forvaltningskontoret 909 36 547
71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Leder Forvaltningskontoret 480 66 483
Saksbehandler Forvaltningskontoret 476 74 397
Saksbehandler Transporttjenesten for funksjonshemmede og Parkeringsløyve for forflytningshemmede 909 41 070
Saksbehandler Forvaltningskontoret 477 12 105
Saksbehandler Forvaltningskontoret 480 61 078

Hustadvika opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Hustadvika opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 984 73 517
Teamleder norskseksjonen 400 19 648
971 69 411
Rektor 928 44 596
Logoped 975 31 605
Teamleder spes.pedseksjonen 908 35 970

Komitè 17. mai

Ansatte i avdelingen Komitè 17. mai
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 17.mai komiteen 922 87 766
Leder 17.mai komiteen 476 05 620

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Driftsavdeling 938 72 216
Enhetsleder kommunalteknikk 905 37 038
Konsulent 900 36 053
VA-Ingeniør 475 19 014
Kommunale avgifter 482 12 371

Kommunalteknikk - Driftsavdelingen - Avløp

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avløp 932 24 395
Avløp
Avløp 908 02 463
Avløp 952 32 162

Kommunalteknikk - Driftsavdelingen - Vann

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Vann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vann 932 25 348
Vann 971 76 739
Vann 405 18 065
Vann 909 99 418

Kommunedirektøren sin stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 481 24 312
Arkivleder 948 49 322
Rådgiver 480 66 480
Informasjonsrådgiver 959 61 024
Næringskonsulent 928 38 783

Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 480 52 746
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator 907 56 018
Kommunedirektør Hustadvika kommune 415 12 310

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 907 71 912
Kultursjef 922 87 766
Hustadvika Frivilligsentral 481 52 390
Konsulent 980 27 111
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen 909 67 830

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 991 09 321
Ingeniør 902 95 020
Rådgiver 911 43 224
Landbrukssjef 975 70 799

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler lønn 992 89 238
Saksbehandler lønn 482 54 673
Personalsjef 916 84 940
Saksbehandler lønn 482 84 039
Saksbehandler personal 992 89 239

Mestringsenheten

Ansatte i avdelingen Mestringsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom Mestringsenheten 917 36 097
Enhetsleder Mestringsenheten 926 84 205
Psykiatrisk sykepleier 970 22 780
Psykiatrisk sykepleier 906 67 122
Kognitiv terapeut Mestringsenheten 904 75 803
Psykiatrisk aktivitør 913 20 337
Sosionom Mestringsenheten 976 94 688
Spesialsykepleier psykisk helse barn og unge 915 30 765
Kognitiv terapeut Mestringsenheten 905 04 081

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
Leder Nav Fræna-Eide 924 63 657

Økonomi og regnskap

Ansatte i avdelingen Økonomi og regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver økonomi og regnskap 911 31 137
Konsulent regnskap 992 89 233
Rådgiver økonomi og regnskap 992 89 231
Konsulent regnskap 992 89 232
Konsulent regnskap 992 89 234
Konsulent regnskap 992 89 235
Økonomisjef 482 07 775

Ordfører og varaordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører og varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 926 89 727
Varaordfører Hustadvika 929 94 373

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
901 48 337
Politiker H
Politiker Ap 906 05 333
Politiker H 916 06 084
913 74 870
Politiker AP
416 15 217
Politiker SV
Politiker H
Politiker H 911 49 707
Politiker KRF
Politiker V
400 88 749
Politiker KRF
Ordfører SP 926 89 727
Politiker AP
Politiker Sp 476 05 620
Politiker H
918 63 664
Politiker H
Politiker SP 951 63 529
Politiker SV 934 64 616
970 12 218
Politiker SP
Politiker SV
994 68 856
943 06 798
Politiker FRP
Politiker Sp 950 00 373
Politiker 907 66 840
Politiker AP 477 59 300
Politiker KRF
Politiker SP 916 38 999
Politiker SP
Politiker SP
Politiker Frp 950 65 544

RIR

Ansatte i avdelingen RIR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 21 34 50

Besøksadresse:

Årøsetervegen 56
6422 Molde

 

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 00
Sekretær i Eldrerådet, postregistrering for teknisk etat, hjemmeside, ledsagerbevis og sekretær for Bjørnsund leirskole. 901 02 130
Bostøtte, ledsagerbevis, hjemmeside, salg- og skjenkebevillinger 901 07 999
Leder Servicetorg 957 39 973
Politisk sekretariat 941 34 202
Startlån 992 89 212

Skole - Bjørnsund leirskole

Ansatte i avdelingen Bjørnsund leirskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 901 02 130
Rektor Bjørnsund Leirskole 922 54 052

Skole - Bud barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Bud barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 89 10
Merkantil Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 10
Rektor Bud barne og ungdomsskole 71 26 89 20 412 24 861
Inspektør Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 12 908 17 087
SFO-leder Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 10

Skole - Fræna Ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Fræna Ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 87 80
Inspektør 957 43 199
Enhetsleder Fræna ungdomsskole 913 35 488
Sekretær 71 26 87 80
IKT-ansvarlig 986 59 899
Rådgiver 997 46 753

Skole - Haukås skole

Ansatte i avdelingen Haukås skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 482 92 916
Rektor Haukås skole 476 34 723
Inspektør 996 07 491
Spesialpedagogisk koordinator 988 08 132

Skole - Hustad barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Hustad barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
Fagleder 477 14 702
Enhetsleder Hustad barne og ungdomsskole 477 11 821
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
Tysklærer (tirs og tors) 71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
Sekretær, bemannet kontor 10.30-14.30 71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50

Skole - Jendem skole

Ansatte i avdelingen Jendem skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 904 77 025
Lærer Jendem skole
Rektor Jendem skole 988 75 843
Inspektør 932 02 885
SFO - leder

Skole - Sylte og Malme skule

Ansatte i avdelingen Sylte og Malme skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer Sylte skule 71 26 55 83
Avdelingsleder mellomtrinn v/ Malme Skule 71 26 56 87 482 62 598
Enhetsleder Sylte og Malme 71 26 55 83 977 99 626
Lærer Sylte skule 71 26 55 83
Lærer Malme skule 71 26 56 87
Lærer Sylte skule 71 26 55 83
Lærer Malme skule 71 26 56 87
Lærer Malme skule 71 26 56 87
Avdelingsleder småtrinn v/ Sylte skule 71 26 55 83
Lærer Malme skule 71 26 56 87
Lærer Sylte skule 71 26 55 83
Lærer Malme skule 71 26 56 87
Lærer Sylte skule 71 26 55 83
Lærer Sylte skule 71 26 55 83

Skole - Tornes skole

Ansatte i avdelingen Tornes skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
Enhetsleder Tornes skole 995 49 826
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84

Tillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolenes landsforbund - tillitsvalgt 911 21 560
Hovedverneombud
Tillitsvalgt Naturviterne 991 09 321
Tillitsvalgt Den Norske Legeforening (DNLF) 996 40 505
Tillitsvalgt Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) 919 14 441
Tillitsvalgt Bibliotekarforbundet 71 26 28 80
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 482 94 107
FO - Tillitsvalgt Fellesorg. for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Tillitsvalgt Skolelederforbundet 412 24 861
Tillitsvalgt Norges ingeniørorganisasjon (NITO) 902 95 020
Tillitsvalgt Forbundet for kunst og kultur (CREO) 908 65 486
Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund (NSF) 954 58 088
Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet 916 19 496
Tillitsvalgt Samfunnsviterne 900 16 385
Tillitsvalgt Norsk Fysioterapiforbund (NFF) 482 05 617
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet 975 16 016
Tillitsvalgt Juristforbundet 418 62 160
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 907 38 935
Tillitsvalgt Delta 482 12 371

Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester Eide 915 81 197
Vaktmester Eide 977 53 871
Fræna ungdomsskole, Bøtunet, Sylte/Malme og Aureosen/Jendem 959 96 601
Vedlikehold 416 77 952
Fræna sjukeheim, Frænahallen, legekontoret og hovedkjøkkenet 922 51 033
Hustad skole, barnehage og Farstad omsorgssenter 958 77 769
Bud skule, barnehage og Lundhaugen 917 72 876
Haukås skole, Tornes skole og barnehage 400 11 775