Ansattoversikt


Skole - Bud barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Bud barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 12 908 17 087